Angst, fear en acupunctuur

Angst

In de Engelse taal wordt er een mooi onderscheid gemaakt tussen twee vormen van angst. Fear is een uitdrukking van acute angst met een duidelijke aanleiding en anxiety is een uiting van een doorlopende, onderliggende angst of onrust waarvan de oorzaak voor jezelf niet precies duidelijk is. Het is deze laatste vorm van angst die je leven kan ontregelen. Het kan je helpen om inzicht te krijgen waarom je je in bepaalde situaties kwetsbaar en niet veilig voelt. Omgaan met de emotie angst is contact kunnen maken met je eigen kwetsbaarheid. Als we ons voor de buitenwereld niet hoeven te verschuilen achter een muurtje, kunnen we veel meer verbinding en liefde gaan voelen. Niet alleen met onze omgeving en anderen maar vooral ook met jezelf.