Ddepressief en acupunctuur

Depressief

Een gezonde verwerking van positieve en negatieve emoties maakt dat ze kunnen stromen en zo richting kunnen geven aan ons leven. In depressiviteit komt vaak een scala aan emoties samen waarvan de verwerking gedeeltelijk of geheel wordt stilgelegd. Het doel hiervan is om de negatieve emoties uit te schakelen maar helaas worden hierbij ook de positieve emoties stilgelegd. Zonder stromende emoties zijn we niet meer in staat om richting te geven aan ons leven, waardoor we ons leeg, zwaar en doelloos gaan voelen.

Acupunctuur kan helpen het stromen van emoties te stimuleren. Het verleden en de vermoedelijke oorzaken van de depressie worden daarbij maar even aangeraakt. De behandeling en oefeningen zijn er vooral op gericht een onmiddellijke beleving in het moment te stimuleren, omdat daar het leven altijd stromend blijft.