Acupunctuur Eindhoven

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Irene Wolbert:

Telefoon: 06 24692879
Email: irene.wolbert@gmail.com

Tarief

De kosten van het eerste consult bedraagt 60 euro. Afhankelijk van het behandelplan en de frequentie van de behandelingen bedragen de vervolgconsulten tussen de 30 en 60 euro. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico, omdat acupunctuur valt onder de aanvullende verzekering.

Annulering afspraak

Indien je bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Neem s.v.p. telefonisch contact op voor een late afzegging.

Vergoeding

De behandeling wordt, afhankelijk van de dekking van uw polis, door alle ziektekostenverzekeraars vergoed. Kijk uw polis er even op na voor welk bedrag acupunctuur vergoed wordt.

Voor een overzicht van de vergoedingen, zie www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acupunctuur. De praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging NVA, de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, zie ook: www.nva.nl